μόνος


μόνος
μόνος, η, ον один, единственный (→ μονάχος монах; μοναστήριον монастырь; монополия)

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.